Skip to main content

Proje Kültürü [Görme Özürlülere Özel]


ODL

Ders Tanıtımı

Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü’nün yürüttüğü, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinin teknik destek verdiği ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı çerçevesinde desteklenen Çevrimiçi Genel Kültür Derslerinin Tasarımı, Sunumu ve Konuşan Kitaplar Projesi kapsamında görme engelli gençler ile gönüllü gençlerin ortak faaliyeti sonucunda çevrimiçi sunulan genel kültür dersleri yeniden görme engellilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Proje Yönetimi, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasinin unsurlarından bir diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, ögrencilerinin ve mezunlarinin sahip oldugu “projeci kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngörür. Bu ders proje yönetiminin dayandigi temel ilkeleri, bu ilkelerin felsefe temellerini benimsetme hedefine yönelik yöntemlerin öğrenildigi kuramsal ağırlıklı bir derstir.

Hedef

Proje Yönetimi dersi, ögrencilerini tasarim belgesi olarak raporlaştırılmıs çözüm süreçlerini bir çözüm taahhüdüne dönüştürme, çözüm için kaynak tüketme değil kaynak yaratma ve bunları etkili ve verimli çözümler üretecek biçimde kullanma; çözüm için ne olması gerektiğini belirten değil bizzat uygulayan mücadeleci insanlar olma becerileri ile donatır.

Amaç

Bu dersi alan Yaşar Üniversitesi ögrencilerinin;

  1. tasarim belgesi verilerinden yararlanarak proje desenleme,
  2. formata uygun proje önerisi yazma ve savunma,
  3. proje bütçesi hazirlama ve uygulama,
  4. proje süreçlerini yönetme,
  5. proje değerlemesi yapma,
  6. proje değerlendirme raporu düzenleme yeterliklerini sergilemesi beklenir.

Kazandırılacak Yeterlilikler

  1. Girişimcilik
  2. Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  3. Proje Yazma ve Desenleme
  4. Proje Yönetimi
Enroll