Skip to main content

Etik Kültürü [Görme Özürlülere Özel]


ODL

Ders Tanıtımı

Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü’nün yürüttüğü, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezinin teknik destek verdiği ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı çerçevesinde desteklenen Çevrimiçi Genel Kültür Derslerinin Tasarımı, Sunumu ve Konuşan Kitaplar Projesi kapsamında görme engelli gençler ile gönüllü gençlerin ortak faaliyeti sonucunda çevrimiçi sunulan genel kültür dersleri yeniden görme engellilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Etik, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından bir diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının sahip olduğu “çevreye duyarlı kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngörür. Bu ders etik değerlerin dayandığı temel ilkeleri, bu ilkelerin felsefe temellerini benimsetme hedefine yönelik yöntemlerin öğrenildiği kuramsal ağırlıklı bir derstir.

Hedef

Etik dersi, öğrencilerini kaliteli, kurallı ve verimli yaşama yöntemleri, sosyal, kültürel, doğal vb. çevre değerlerine zarar vermeme duyarlılığını geliştiren zihin, ruh ve davranış becerileri ile donatır.

Amaç

Bu dersi alan Yaşar Üniversitesi öğrencilerinin;

  1. Etik ve hukuk arasındaki benzerlik ve farkları algılayabilme,
  2. Kurallı yaşama ile insanca yaşama arasındaki işlevsel bağları ifade edebilme,
  3. Etik olmayan etkinliklerden sağlanan dar kapsamlı kazanımların geniş ölçekte kayba dönüştüğünün örneklerini verebilme,
  4. Etik olan ile olmayanı ayırt edebilme yeterliklerini sergilemesi beklenir.

Kazandırılacak Yeterlilikler

  1. Etik Ilkeleri ve Felsefesi
  2. Sosyal Duyarlilik ve Sorumluluk
  3. Kuralli Yasam ve Uygarlik
  4. Tasarim Yöntemleri
Enroll